Barcelona Cultura
Arxius i biblioteques patrimonials

Els arxius i biblioteques patrimonials de la ciutat són un instrument imprescindible en la tasca de mantenir viva la memòria col·lectiva que, tot i tenir aquest objectiu comú, presenten una gran diversitat pel que fa a l’origen i a les característiques de la documentació que conserven.

Trobareu el cens dels arxius i les biblioteques de la ciutat al cercador del Pla d’equipaments de Catalunya.