Barcelona Cultura
Arxius i biblioteques patrimonials
Als arxius i biblioteques patrimonials de la ciutat són un instrument imprescindible en la tasca de mantenir viva la memòria col·lectiva. Tot i aquest objectiu comú, però, presenten una gran diversitat pel que fa a l’origen i a les característiques de la documentació que conserven.

En alguns d’aquests centres es custodia documentació antiga relativa al conjunt de la ciutat, n’hi ha que estan especialitzats en documentació fotogràfica, d’altres corresponen a entitats i institucions privades amb una importància cabdal en la història de Barcelona…

Actualment, des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, al costat dels principals agents implicats, hem iniciat un procés de revisió de les dades que estem recollint de tots aquests equipaments amb l’objectiu de disposar d’una visió més àmplia i completa del sector.

D’una banda, estem revisant quins són els indicadors més adequats per descriure i analitzar la tasca que es desenvolupa des d’aquests centres i, de l’altra, pretenem ampliar el nombre de centres dels quals oferim informació, ja que en aquests moments només n’estem mostrant una mínima part dels que hi ha a la ciutat.

Mentrestant, trobareu el cens dels arxius i les biblioteques de la ciutat al cercador del Pla d’equipaments de Catalunya.