Barcelona Cultura
Els ateneus són entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals, socials i esportives a l’equipament on tenen la seu (un teatre popular o un equipament cívic), en molts casos un patrimoni arquitectònic de la ciutat recuperat històricament gràcies a la mobilització popular i a la voluntat de la societat civil de reivindicar aquell centre per a l’ús i el gaudi de la comunitat. A banda d’organitzar activitats, els ateneus disposen d’espais oberts de trobada on hi ha lloc per al lleure i la reflexió, i treballen amb valors com la integració i la cohesió social.

Els ateneus configuren un sector sobre el qual tradicionalment no s’han fet gaires estudis ni s’han recollit prou dades per conèixer el seu impacte social. Amb l’objectiu de conèixer la complexa realitat d’aquestes entitats i comptabilitzar-ne l’activitat, la incidència i els impactes socials i econòmics que en resulten, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) va iniciar el 2012 un informe anual sobre aquestes entitats amb el qual es dóna a conèixer la realitat d’un col·lectiu fort, arrelat al territori, dinàmic i generador de molta activitat. Aquest informe es nodreix d’informació facilitada voluntàriament per les mateixes associacions a través d’un qüestionari.

Fruit de la col·laboració de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona amb la FAC, hem incorporat al web un apartat propi per a aquestes entitats en què trobareu els ateneus de Barcelona federats a la FAC i algunes de les dades de 2015 i de 2016 que recull la Federació.

La voluntat de l’Observatori és seguir eixamplant, en els propers anys, el coneixement i la informació que oferim d’aquestes entitats i poder incorporar també la tasca d’altres centres d’aquestes característiques que hagin pogut quedar fora d’aquesta primera aproximació al sector.