Barcelona Cultura

La ciutat en dades

En aquest apartat, hi trobareu una bateria d’indicadors amb informació rellevant de cadascun dels sectors de la cultura a la ciutat. És sens dubte una visió molt sintètica i, per tant, parcial, de la vida cultural a Barcelona, però és també una eina per a l’anàlisi, l’intercanvi i la discussió.

D’una banda, us oferim algunes dades generals per contextualitzar la realitat cultural de Barcelona en les dimensions i les característiques pròpies d’aquesta ciutat. En aquest sentit, dades com la superfície o la població de la ciutat, el nivell d’estudis, la taxa d’atur o el salari mitjà dels seus habitants són alguns dels indicadors a tenir en compte a l’hora de fer comparatives entre ciutats.

D’altra banda, a més d’aquestes dades de context, aquest apartat també recull diferents indicadors que resumeixen cadascun dels àmbits de la cultura, alguns dels quals es desenvolupen amb més profunditat en els diferents apartats del web.

Els indicadors, les dades i les estadístiques són molt més que simples símbols matemàtics; configuren un llenguatge que ajuda a explicar una història i que ens parla del món que ens envolta.

Les xifres que trobareu a continuació constitueixen una radiografia de la vida cultural barcelonina i dels impulsos generats per una ciutadania que ha apostat en ferm per la creació i el coneixement.