Barcelona Cultura
Biblioteques de Barcelona

Evolució del nombre d'inscrits

El 2016 Biblioteques de Barcelona ha arribat a 944.538 inscrits, xifra que confirma les biblioteques públiques com la institució amb més socis de tot Barcelona. Això significa que el 54,7% de la població de Barcelona té carnet de la biblioteca (o el 58,7% si s'inclouen també els carnets de les persones que resideixen fora de Barcelona). Al quadre d’evolució es té en compte aquesta última xifra per tal de seguir l’històric de dades atès que amb anterioritat no s’havia tingut en compte el municipi de residència.

Ús que es fa de les biblioteques

El 2016, 4 de cada 10 visites han deixat petjada de l'ús que han fet de la biblioteca (ús d’Internet, 22%; servei de préstec, 17%; activitats, 1%; visites escolars, 0,7%, i activitats d’alfabetització digital, 0,3%).

La resta d'usuaris (el 59%, gairebé 6 de cada 10) no han deixat rastre com a visites perquè han fet ús de serveis que no queden registrats a la base de dades del sistema de gestió (llegir la premsa, compartir la lectura amb d’altres usuaris, estudiar...).

Evolució de les visites

El 2016 el conjunt de Biblioteques de Barcelona ha tingut 6,37 milions de visites, és a dir una mitjana de gairebé 4 visites per habitant. Tal com mostra el gràfic, l'any 1998 la mitjana de visites per ciutadà no arribava u. Tot sembla indicar que l'obertura d'equipaments nous dels últims anys no ha saturat la demanda sinó que l'ha incentivada.

Mitjana de visites per habitant

Trobareu més dades i informació a la Memòria 2016 de Biblioteques de Barcelona.