Barcelona Cultura

Subvencions/Transferències 2016

De totes les polítiques i iniciatives que emprèn l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura (ICUB), la de les subvencions és segurament la que acaba tenint més rellevància en el sector cultural privat de la ciutat. Fora dels grans equipaments, normalment gestionats a través de fundacions o consorcis que reben una transferència de l’Administració municipal, les diferents convocatòries de subvencions són l’instrument mitjançant el qual l’Ajuntament dóna suport a la intensa activitat cultural de la ciutat.

En la convocatòria de subvencions per a activitats culturals, hi prenen part la majoria dels equipaments i espais culturals de la ciutat, molts dels festivals, mostres i cicles que fan de la cartellera barcelonina una de les més completes i diverses, un bon nombre de professionals amb projectes d’interès, i també les propostes més innovadores i les que busquen una primera oportunitat per donar-se a conèixer.

Per això, la convocatòria és un excel·lent termòmetre de la salut del sector cultural, un indicador precís de la seva vitalitat, de la seva capacitat d’iniciativa i de la seva imaginació, i un aparador de les noves tendències que van apareixent a l’ecosistema cultural barceloní. En paral·lel a aquesta convocatòria, l’ICUB convoca altres línies de subvencions que no van destinades al desenvolupament d’activitats, sinó a col·laborar en la realització d’inversions d’entitats i empreses del sector privat, ja sigui per fer obres de millora o per adquirir equipament tècnic.

En aquest apartat trobareu un fitxer únic amb les transmissions econòmiques que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’ICUB, a entitats públiques o privades, ja sigui per transferència directa, subvenció o conveni, de manera que és possible explorar les aportacions que s’han fet a una mateixa entitat per diferents vies.

Aquestes dades estan disponibles en aquest format únicament per als anys 2014, 2015 i 2016 ja que les dades d’anys anteriors no presenten el grau d’homogeneïtat necessari per poder ser agregades i comparades.