Barcelona Cultura

Subvencions/Transferències ICUB

Resum de les diferents convocatòries de subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l'any 2017.

A l'apartat 'Dades' trobareu el detall de totes aquestes subvencions, així com la resta d'aportacions econòmiques a entitats públiques i privades que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’ICUB, va fer el mateix any.