Barcelona Cultura
Espais de concerts

Algunes dades dels grans auditoris de la ciutat

A més de l’activitat dels grans auditoris, Barcelona té un seguit d’espais i sales de música repartides per tota la ciutat que ofereixen una programació de concerts en directe, més o menys regular. Es tracta d'un sector molt divers i això implica que les estadístiques de les què disposem siguin encara molt fràgils. No existeixi un consens sobre quines són les dades bàsiques del sector ni sobre com es poden recollir de manera fiable i homogènia.

Des de l’Institut de Cultura de Barcelona estem treballant conjuntament amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) per poder disposar d’unes dades quantitatives, estables i consensuades, que ajudin a descriure la realitat d'aquest sector de manera més acurada.

Tot i que a l'apartat 'Dades' trobareu informació d'alguns anys, es tracta d'unes dades que estan en revisió i que hem optat per no publicar el 2017.