Barcelona Cultura
Festivals
fesivals2
Barcelona acull anualment al voltant de 200 festivals de totes les disciplines artístiques. És un sector d’una gran vitalitat, però també d’una enorme diversitat, amb propostes molt diferents quant a dimensions, durada, impacte, etc. Precisament, la gran varietat d’esdeveniments que engloba el terme festival és un dels factors que en dificulta més l’anàlisi.

Són moltes les aproximacions teòriques que s’han fet amb el fi de trobar un mètode d’avaluació i unes dades rigoroses i comparables sobre els festivals. L’informe Festival statistics: key concepts and current practices (Estadístiques de festivals: conceptes clau i pràctiques culturals), publicat per l’Institut d’Estadística de la Unesco el 2015, és un dels estudis més recents sobre el tema. En aquest informe es descriuen tant aspectes teòrics com alguns processos i metodologies que es fan servir actualment a diferents llocs del món per recollir dades i analitzar el sector. Tot i així, l’estudi alerta que encara no s’han acabat de desenvolupar les eines adequades per mesurar l’impacte real dels festivals.

Des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, en coordinació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hem iniciat un procés per ampliar el coneixement que tenim dels festivals. Aquest procés ens ha de conduir tant a definir bé el concepte (i establir les diferències amb altres propostes, com poden ser una mostra, una temporada o un cicle) com a decidir les dades bàsiques que cal recollir i analitzar.

Mentrestant, les dades que oferim en aquest apartat són bàsicament de cens (edició, dates, lloc…), però pensem que és una informació de valor, ja que fa visible el gran potencial del sector. També volem apuntar que els festivals que es programen exclusivament per internet, cada cop més presents a la nostra realitat, no s’inclouen en aquest apartat, ja que el públic no està localitzat específicament a Barcelona.

En qualsevol cas, cal seguir treballant en profunditat amb el sector per consensuar uns indicadors homogenis, agregables i comparables que donin definitivament la clau per descriure i analitzar l’impacte social, cultural i econòmic del món dels festivals a la nostra ciutat.

Finalment, en aquest apartat també trobareu dades de les principals fires culturals que tenen lloc durant l’any, majoritàriament dels àmbits de les lletres i les arts visuals.