Barcelona Cultura
Cal un altre observatori?

L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que neix amb l’objectiu de difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la ciutat i posar tota la informació a l’abast d’institucions, agents culturals i comunitat científica, de forma ordenada i accessible.

És ben cert que en els darrers temps han proliferat tota mena d’observatoris (de públics, d’avaluació de polítiques, estadístics, de recerca…), però creiem que això és positiu. És positiu que cadascun d’aquests instruments s’especialitzi en el seu camp. Cal que hi hagi observatoris, però sobretot cal que siguem diferents, que ens especialitzem, que no dupliquem esforços. I cal que estiguem connectats, que treballem en xarxa, que consensuem criteris i metodologies, i, molt especialment, que col·laborem i compartim la informació.

Actualment, tots tenim a un clic de distància una quantitat ingent de dades i d’informació. Moltes vegades, però, obtenim tones d’informació que no podem analitzar a causa dels formats de presentació, l’ordenació de les dades o la manca de context. El valor afegit que oferim des d’aquest observatori és la presentació sistemàtica, ordenada i homogènia de les dades (aspecte que en facilita les comparatives i el seguiment temporal), i també la difusió a través d’un sistema de consulta accessible i que considerem àgil i eficaç.

Des de l’Administració pública tenim el deure de compartir el coneixement que adquirim en el desenvolupament de la nostra funció. Però no és tan sols l’acompliment d’un deure el que ens ha dut a crear aquest observatori, sinó el convenciment que la nostra tasca permetrà que s’estudiï el sector cultural a Barcelona i s’aprofundeixi en el coneixement que en tenim.

Disposem d’una informació valuosa, però és evident que no disposem de totes les dades del sector cultural de la ciutat. Iniciem el camí amb moltes mancances i buits, però amb moltes ganes d’anar-los emplenant a poc a poc, a mesura que el consens i el treball cooperatiu amb altres observatoris, institucions i sectors ens permetin avançar en cada àrea de treball.

Així doncs, aquest nou observatori mira, observa i està atent a la realitat cultural de Barcelona, però també està obert a compartir, a connectar i a reflexionar per tal d’ampliar el coneixement que tenim de la nostra ciutat.

L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona és, sobretot, una eina al servei de la ciutadania.