Barcelona Cultura
Museus i espais d'exposicions

Els museus i centres d’exposicions de Barcelona han rebut 27,6 milions de visitants l’any 2017

En aquest document hi trobareu els visitants dels centres públics i privats, i les notes que us ajudaran a interpretar la informació.

Actualització: 15/5/2018

Actualització: 15/5/2018