Barcelona Cultura
Museus i espais d'exposicions
Featured Video Play Icon
Una de les dificultats més grans a l’hora de treballar amb indicadors culturals és la classificació dels equipaments i la identificació dels indicadors bàsics de cada tipus de centre.

Amb el vistiplau dels centres implicats, ja fa uns anys que a les estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona agrupem els centres i les seves dades en funció dels indicadors que expliquen la seva activitat. En el cas dels museus, un dels indicadors que s’acostuma a donar és el nombre de visitants. Altres tipus d’equipaments, com ara alguns arxius, tenen un programa regular d’exposicions temporals i, per tant, també comptabilitzen visitants.

Així doncs, en aquest apartat trobareu les dades dels centres que comparteixen aquest indicador, inclosos alguns arxius.

 

Pel que fa al públic, des del sector dels museus i els centres d’exposicions de Barcelona, a poc a poc s’ha anat superant la històrica confusió entre què és un visitant i què és un usuari (consulteu el glossari de la pàgina d’inici), i a dia d’avui disposem de dades homogènies, agregables i comparables de públic d’una gran majoria dels centres de la ciutat.

Ara el repte és eixamplar la mirada cap a altres indicadors que expliquin la rica vida d’aquests centres. Hem d’obrir el ventall i parlar de quines exposicions es fan, de quantes activitats s’organitzen i per a quin públic, de les col·leccions que tenen, dels objectes adquirits, estudiats, exposats o prestats, etc.

En aquest web trobareu una bona part d’aquesta informació, ja sigui amb dades que us podeu descarregar o amb informes temàtics que anirem presentant durant l’any.