Barcelona Cultura

Presentació Grec 2017 i memòria Grec 2016


De la mà del nou director del festival, Cesc Casadesús, arriba el Grec 2017 Festival de Barcelona.

El Grec 2017 s’estructura en dos grans eixos de programació:

  • El Grec de Montjuïc, que irradia a la muntanya una part important del Festival més internacional.
  • El Grec ciutat, un reflex de la creació local, de companyies i escenificacions d’autors que viuen a Barcelona.

Al mateix temps el festival consta d’un programa d’activitats paral·leles amb diversos agents de la ciutat, en especial amb la xarxa de Fàbriques de Creació i amb les biblioteques.

Si voleu conèixer algunes de les xifres del Grec Festival de Barcelona podeu consultar:

Trobareu informació de balanç del Grec 2017 en aquesta altra nota.