Barcelona Cultura

10 anys d’Observatori


Una finestra oberta a les dades de la cultura

Qui som

L’Observatori de Dades Culturals és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2014. La seva missió és elaborar i difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la ciutat, i posar tota la informació a l’abast d’institucions, agents culturals, comunitat científica i públic interessat d’una manera ordenada i accessible, amb l’objectiu d’ampliar i millorar el coneixement que tenim sobre la vida cultural barcelonina.

Més enllà d’OpenData

L’any 2014, després d’anys d’elaborar i publicar les dades anuals de la cultura de la ciutat vam voler fer un pas més enllà i vam crear un observatori de dades, un pas lògic i necessari per adaptar-nos als nous temps.

Des dels seus inicis, la voluntat de l’Observatori ha estat oferir les dades disponibles no només com a dades obertes, sinó acompanyades d’un context, estructura i informació que les faci prou comprensibles per arribar a un públic més global.

La vocació pública d’oferir la informació oberta i contextualitzada, situa l’Observatori com un agent clau per generar i compartir coneixement sobre la cultura de la ciutat.

10 anys d'Observatori de Dades Culturals

Després d’aquests 10 anys de vida, l’Observatori ha reestructurat el seu web per donar més visibilitat a les dades i apartats que s’han anat incorporant en els últims temps.

1. La necessitat de coneixement sorgida de la crisi

Fins l’arribada de la pandèmia, l’Observatori de Dades Culturals publicava únicament dades anuals. Però la crisi de la covid-19 va generar la necessitat de monitoritzar de prop la recuperació de l’activitat cultural a la ciutat.

El juny de 2021 l’Observatori va obrir un nou apartat al web per fer el seguiment de les dades de visitants de museus amb una temporalitat setmanal. Aviat s’hi van afegir també dades de biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris. Tot això va ser possible gràcies al treball de sistematització i estructuració de les dades que es recollien, dut a terme durant els anys anteriors.

Després de 3 anys, les Dades recents s’han convertit en una part molt important de la informació que genera l’Observatori, ja que ofereix les últimes dades disponibles d’alguns sectors de la cultura:

    • Esdeveniments de ciutat: les activitats de l’Institut de Cultura
    • Museus i exposicions: més enllà de les xifres de visitants
    • Centres cívics i biblioteques
    • Dades econòmiques

2. Un espai central per a les novetats

Les novetats i informes ara ocupen un espai més central, que permet accedir més ràpidament als últims continguts que es publiquen al web. En aquest apartat es poden trobar els estudis específics i les anàlisis de dades més rellevants que du a terme l'Observatori. Entre d’altres, com a novetats més recents, hi trobareu l'anàlisi dels festivals 2023, el recull anual de les dades sobre gènere i cultura, o els primers resultats del projecte Interaccions entre equipaments culturals i centres educatius.

 3. Una nova eina per explicar i compartir coneixement

10 anys de l’enquesta de públic dels museus

Una altra de les novetats destacades és l’accés directe a la nova eina per visualitzar els resultats de 10 anys de l’enquesta de públic dels museus de Barcelona. Aquesta eina interactiva, permet veure com han evolucionat les dades durant aquests anys, i ofereix la possibilitat de creuar les diferents variables (procedència, edat, sexe, acompanyants, etc.) de manera dinàmica i intuïtiva.

4. Altres espais destacats

Finalment, s'ha volgut donar accés directe des de la pàgina d'inici a dos apartats del web que eren poc visibles fins ara: el mapa d’equipaments culturals de la ciutat i l’apartat Barcelona en dades, un recull de les dades anuals que es comparteixen amb altres ciutats del món.