Barcelona Cultura

Arts escèniques 2016: l’oferta baixa, la venda puja


L’oferta d’arts escèniques a Barcelona segueix la tendència a la baixa iniciada el 2011, però els espectadors creixen un tímid 2% respecte al 2015.

Els darrers anys, el sector de les arts escèniques a Barcelona ha reduït progressivament l’oferta d’espectacles, representacions i butaques, mentre que les xifres d’espectadors s’han anat recuperant lentament. Respecte al 2014, per exemple, el 2016 es van perdre 624 representacions (més de 425.000 butaques) però, per contra, es van vendre 15.536 entrades més.

Davant d’aquestes dades sorgeixen molts interrogants, com ara: hi ha hagut un excés d’oferta els darrers anys? Caldria reduir encara més l’oferta i treballar més amb polítiques per captar públic nou? O, per contra, caldria impulsar una oferta encara més àmplia i diversificada per tal d’apropar al teatre els sectors de la població que no se senten atrets per l’oferta actual? La ciutat de Barcelona té un sostre d’espectadors d’arts escèniques?

Són preguntes que, evidentment, no tenen una única resposta i que s’han d’abordar més enllà de l’anàlisi de les dades.

Tot i així, les dades sempre ens plantegen el repte d’interpretar-les.

Us hi atreviu?

Dades d’arts escèniques 2009-2016