Barcelona Cultura

El Valor Afegit del sector cultural a Barcelona


Conèixer la dimensió econòmica del sector cultural a Barcelona i quantificar la seva aportació a l’economia de la ciutat i al seu creixement econòmic, són elements clau en el disseny i avaluació de les polítiques culturals.

L’economia del sector cultural, però, presenta un conjunt de problemàtiques que dificulten la seva anàlisi. Aquestes problemàtiques tenen relació amb la delimitació del sector, la provisió mixta de l’oferta cultural (pública, privada lucrativa i no lucrativa), el fet que una part de l’oferta es porta a terme en centres que tenen una activitat principal no cultural i, finalment, l’efecte particular que tenen impostos i subvencions en algunes de les principals activitats culturals.

Una estratègia alternativa, és aproximar directament tota l’oferta cultural en termes macroeconòmics. Aquest sistema permet tenir una estimació integral del VAB del sector cultural (oferta privada, no lucrativa i pública) i, a més, fa possible calcular el seu pes en comparació al conjunt del VAB de l’economia de la ciutat.

Partint d’aquesta metodologia, el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona (amb la col·laboració del Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura de Barcelona) presenta el segon informe sobre el VAB cultural a Barcelona, amb dades de 2018 (en aquesta notícia podeu trobar l’informe 2010-2015).

Pel que fa als resultats del 2018, es pot dir que en el conjunt dels dominis culturals l’any va ser positiu, amb un increment nominal del VAB del 7,5%, clarament per sobre de l’evolució de l’economia de Barcelona (3,5%).

El pes de la cultura al conjunt de l’economia de la ciutat es va situar en un 3,6%. Tanmateix cal reconèixer que la dinàmica dels diferents dominis culturals va ser molt variada, ja que mentre les activitats audiovisuals i multimèdia o la publicitat, van registrar taxes realment elevades (del 15,5% i 8,9% respectivament), el domini de Patrimoni, Arxius i Biblioteques va tenir una taxa del 1,6%, un resultat que no arriba a la meitat del creixement del conjunt de la ciutat.