Barcelona Cultura

Enquesta al públic del Grec Festival de Barcelona


Una enquesta sobre el Grec analitza aspectes com ara la nota que els espectadors posen al Festival o el grau de fidelitat del públic.

Es tracta de la 9a edició d’una investigació que es va iniciar el 1989 i que ha anat incorporant nous objectius al llarg dels anys. Les tres darreres edicions (2007, 2011 i 2015) són les més comparables i les que millor permeten analitzar l’evolució dels resultats.

Segons els resultats generals de l’enquesta:

VALORACIÓ:

La nota mitjana per al conjunt del Festival és un 7,7.

Aspectes més ben valorats:

 • 8,4 per als espais on es fan els espectacles.
 • 8,3 per a l’espectacle que s’acaba de veure

Aspectes més mal valorats:

 • 6,5 és la nota que reben els descomptes.
 • 6,4 és la puntuació dels preus del Festival.

Tots els aspectes que s’han valorat han rebut una puntuació més alta que en edicions anteriors.

FIDELITAT:

De mitjana els espectadors preveuen assistir a 3,4 espectacles del Festival.

El 63 % dels espectadors va anar al Grec 2014 (gairebé 2 de cada 3).

El 56,6 % afirma que assisteix al Festival cada any.

 • El públic de la dansa és el més fidel: el 70,7 % diu que hi va cada any.

El 21 % és públic nou (és la primera vegada que assisteix al Festival).

 • Els concerts i els espectacles familiars són els que capten més públic nou (27 %).

HÀBITS CULTURALS DEL PÚBLIC:

El 95 % del públic del Festival ha anat com a mínim 1 cop a l’any a un espectacles de teatre, dansa o música.

 • El 57,5 % quatre vegades l’any o més.
 • El 26,5 % dues o tres vegades
 • L’11,5 % una vegada l’any

PERFIL DEL PÚBLIC:

 • El 70 % del públic té estudis universitaris.
 • L’edat mitjana és de 44,5 anys.
 • El 59 % del públic són dones.

Consulteu l’l’informe complet de resultats de l’enquesta 2015.