Barcelona Cultura

Enquesta metropolitana sobre les festes de la Mercè


L’Institut de Cultura de Barcelona ha encarregat una enquesta per conèixer el públic de la Mercè tant de Barcelona com de la resta de la Regió Metropolitana.

Els resultats globals mostren que:

  • Gairebé un de cada cinc residents a la Regió Metropolitana de Barcelona van assistir o participar en algun acte de les festes de la Mercè de 2016, la qual cosa suposa al voltant de 780 mil persones (55% residents a Barcelona i 45% residents a la resta de la Regió Metropolitana).
  • Entre els residents a la ciutat de Barcelona, la proporció d’assistència a la Mercè s’enfila per sobre del 30%.
  • Els joves entre 16 i 29 anys són el segment de població més participatiu.

Trobareu més dades a l’informe complet de l’enquesta.