Barcelona Cultura

Equipaments culturals a Barcelona


Barcelona compta amb més de 300 equipaments culturals d’abast de ciutat entre museus i col·leccions, sales d’arts escèniques, biblioteques, centres cívics, espais de creació… (sense comptar ateneus i altres centres culturals de barri).

Descobreix quants equipaments culturals té la ciutat i com es distribueixen pel territori.

Aquest document ha estat elaborat a partir de les dades que podeu descarregar-vos des de l’apartat Equipaments 2014 del menú d’aquest mateix web.

Equipaments culturals a Barcelona 2014