L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2014.

La missió d'aquest observatori és elaborar i difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la ciutat, i posar tota la informació a l'abast d'institucions, agents culturals, comunitat científica i públic interessat d'una manera ordenada i accessible, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el coneixement que tenim sobre la vida cultural barcelonina.

Tenim el convenciment que les dades no han de ser només "obertes", sinó que, per damunt de tot, també han de ser comprensibles. Amb aquesta finalitat, a la pàgina d’Inici disposeu d’un glossari amb la definició de les dades que trobareu als diferents apartats del web, i des de Novetats i informes podeu accedir a documents, informacions i anàlisis, que complementen les dades amb una mirada més qualitativa.

Us convidem a consultar i compartir els continguts d'aquest web, i fer ús de les dades per construir noves anàlisis.

Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona