Barcelona Cultura

La covid-19 i les colles castelleres


AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A LES COLLES CASTELLERES DE BARCELONA

Entre gener i febrer de 2021, el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) va elaborar una enquesta –a la qual va donar suport l’Institut de Cultura– per avaluar l’impacte de la Covid-19 en les colles de Barcelona. Hi van respondre 952 membres (44,4% homes i 54,6% dones) de les vuit colles de la ciutat. Heus aquí una mostra de les respostes obtingudes (les podeu veure en detall en aquest document).

Valoració de la temporada 2020

 • La majoria (68%) ha trobat a faltar tant les relacions socials dins la colla com els castells.
 • Més de la meitat s’han sentit vinculats a la colla i al món casteller i una majoria molt folgada ha participat o assistit a activitats de la colla, ja sigui en format presencial o virtual.
 • Set de cada deu valoren positivament l’esforç de la seva agrupació per mantenir viva l’entitat malgrat la situació.
 • Gairebé tres quartes parts dels enquestats creuen que la crisi provocada per la Covid-19 perjudicarà molt la colla.

Perspectiva temporada 2021

 • Un 69% descarta la possibilitat de tornar a fer castells durant la temporada 2021.
 • En general, hi ha moltes ganes de reprendre l’activitat castellera, però un 84% pensa que la salut és el més important i s’estima més fer-ho sense posar en joc la seguretat sanitària.
 • Es valora un retorn a l’activitat coordinat i simultani per a la totalitat del col·lectiu.
 • Un 57% rebutja que els assajos en grups reduïts i espais tancats s’allarguin en el temps.

Retorn a l’activitat

 • El 60% de les persones enquestades reconeix que li fa respecte tornar a assajar.
 • Aproximadament un 70% creu que els participants als assajos s’haurien d’haver vacunat o sotmès a una prova diagnòstica prèvia.
 • El 60%, però, no està disposat a assumir els costos d’aquestes proves.
 • Nou de cada deu persones preveuen tornar a la colla quan es restableixi la normalitat i, d’aquestes, la meitat té previst fer-ho amb el mateix grau de compromís que mantenia anteriorment.