Barcelona Cultura
Novetats i informes
Covid-19 i Barcelona 11/05/2021

L’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un lloc web de seguiment de l’abast i l’impacte de la pandèmia de la covid-19 a la ciutat de Barcelona que mostra l’evolució de diversos indicadors relacionats amb la salut de les persones, l’economia, el mercat laboral, la mobilitat, l’educació o la cultura. Aquest […]

La covid-19 i les colles castelleres 13/04/2021

AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A LES COLLES CASTELLERES DE BARCELONA Entre gener i febrer de 2021, el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) va elaborar una enquesta –a la qual va donar suport l’Institut de Cultura– per avaluar l’impacte de la Covid-19 en les colles de Barcelona. Hi van respondre 952 membres (44,4% […]

Cultura en temps de pandèmia (I) 17/03/2021

Durant el primer trimestre de 2021, l’Institut de Cultura de Barcelona ha fet una enquesta a través de l’Òmnibus trimestral de Gesop per conèixer la importància de la cultura durant la pandèmia i les principals activitats i iniciatives culturals a les que ha tingut accés tant la població de Barcelona com la de l’Àrea Metropolitana. […]

Dades, cultura i gènere 04/03/2021

Amb motiu de la jornada del 8 de març, l’Institut de Cultura ha volgut visibilitzar part de les dades sobre les dones i la cultura que es treballen des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a l’anàlisi del paper de la dona en l’àmbit de la cultura. En aquest […]

Enquesta de públic: Barcelona Districte Cultural 23/01/2021

La Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris va fer una enquesta per analitzar la satisfacció del públic al programa d’activitats Barcelona Districte Cultural (BDC). Entre altres qüestions, es va analitzar el lloc de residència, el perfil dels espectadors i, en definitiva, la relació de les persones assistents amb la xarxa de centres cívics. […]

El Valor Afegit del sector cultural a Barcelona 20/01/2021

Conèixer la dimensió econòmica del sector cultural a Barcelona i quantificar la seva aportació a l’economia de la ciutat i al seu creixement econòmic, són elements clau en el disseny i avaluació de les polítiques culturals. L’economia del sector cultural, però, presenta un conjunt de problemàtiques que dificulten la seva anàlisi. Aquestes problemàtiques tenen relació […]