Barcelona Cultura
Novetats i informes
Enquesta de públic: Barcelona Districte Cultural 23/01/2021

La Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris va fer una enquesta per analitzar la satisfacció del públic al programa d’activitats Barcelona Districte Cultural (BDC). Entre altres qüestions, es va analitzar el lloc de residència, el perfil dels espectadors i, en definitiva, la relació de les persones assistents amb la xarxa de centres cívics. […]

El Valor Afegit del sector cultural a Barcelona 20/01/2021

Conèixer la dimensió econòmica del sector cultural a Barcelona i quantificar la seva aportació a l’economia de la ciutat i al seu creixement econòmic, són elements clau en el disseny i avaluació de les polítiques culturals. L’economia del sector cultural, però, presenta un conjunt de problemàtiques que dificulten la seva anàlisi. Aquestes problemàtiques tenen relació […]

La Mercè de la Covid-19: informe 2020 15/10/2020

La Mercè de la Covid-19 ha aplegat 59.000 persones a les activitats i 55.000 més a les jornades de portes obertes dels museus En el marc de la crisi sanitària de la covid-19, la Mercè ha prioritzat la seguretat, i ha tingut presència als 10 districtes per facilitar l’accés i limitar la mobilitat de la […]

Mesurar la participació cultural? Com i per a què 15/09/2020

Quin sentit té avui fer una enquesta de participació cultural? Serveix per millorar la política cultural i promoure els drets culturals de la ciutadania? Podem copsar la diversitat de maneres que les persones tenen de participar en la vida cultural de la ciutat i la comunitat? Amb quins problemes ens trobem a l’hora de fer-ho? […]

Les dades de la cultura a Barcelona per sectors 02/09/2020

Gràfics de context, amb dades fins a 2019 ↓ 1. Museus i centres d’exposicions 2. Arxius i biblioteques patrimonials 3. Espais d’arts escèniques 4. Espais de concerts 6. Fàbriques de creació 7. Biblioteques de Barcelona 8. Centres cívics 9. Ateneus 10. Festivals i fires 11. Festes 12. Subvencions i transferències ICUB

Perfil del públic dels museus. Enquesta 2019 29/06/2020

Us presentem l’informe de resultats de l’enquesta de museus 2019, una enquesta que l’Institut de Cultura de Barcelona impulsa des del 2011 per estudiar el perfil i els hàbits de visita del públic individual dels museus de la ciutat. Les principals característiques d’aquesta enquesta són: Es realitza directament a les taquilles dels museus Mostra: al […]