El 2020 ha estat un any complex, ple d’incerteses, tristeses, aprenentatges i experiències. La covid-19, entre moltes altres coses, ens ha obligat a familiaritzar-nos amb índexs, taxes i percentatges que han evidenciat, un cop més, que les dades són necessàries per entendre l’entorn, però que no són suficients per interpretar-lo. Una part de la realitat no es deixa encaixonar dins el motlle d’una xifra, i aquesta evidència s’ha fet molt més clara, en una realitat tan distòpica com la de 2020.

Ara, des de l’Observatori de Dades Culturals, se’ns planteja el repte d’oferir-vos una visió en dades d’un any que ha obligat a suspendre activitats, a tancar equipaments i a modificar hàbits i prioritats. Què s’ha celebrat? què no? quins centres han obert? en quines condicions? quines activitats s’han traslladat al format virtual? quina acollida han tingut? Necessitem dades per respondre aquestes preguntes.

Però les dades de la cultura no tenen ni la tradició ni l’estandardització d’un sector com el de la salut. Per tenir una sèrie robusta i rigorosa de dades, útils i comparables, s’han de consensuar amb els sectors implicats definicions precises, sistemes de recollida, etc. I mentre seguíem treballant en aquest sentit, el món s’ha vist sacsejat per una crisi que ha fet trontollar tant la realitat com la manera de descriure-la.

Així doncs, aquest 2020 com l’explicarem?

Les dades anuals dels darrers 10 anys que trobareu en aquest observatori no explicaran prou bé el 2020, però sí que mostraran els efectes d’aquesta gran crisi. Quan les tinguem tancades les anirem pujant i hi podreu accedir.

En paral·lel, però, hem creat un apartat específic per monitoritzar amb una freqüència temporal més elevada (setmanal o mensual, en alguns casos) l’afectació de la crisi de la covid-19 sobre diferents sectors de la cultura. Com ja hem dit, les dades no ho expliquen tot, però creiem que amb aquest nou seguiment, col·laborarem en la diagnosi de l’afectació i la recuperació de l’activitat cultural de la ciutat.

--

Observatori de Dades Culturals. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

Juny de 2021