Barcelona Cultura
Espais d'arts escèniques

L'oferta i el públic de les arts escèniques a Barcelona

El nombre d'espectadors d'arts escèniques dels últims 5 anys s'ha estabilitzat al voltant dels 2,4 milions. Des del 2014, es constata que les variacions en el total de l'oferta (aforament total) no afecten significativament el públic total del conjunt d'espectacles programats. Ni la davallada en l'aforament del període 2014 a 2016, ni l'augment en l'oferta de 2017 respecte l'any anterior han fet moure la xifra global d'assistents a espectacles d'arts escèniques.