Barcelona Cultura

Nova enquesta de cultura a Barcelona


L’enquesta mostra que la participació cultural a la ciutat es desenvolupa a través d’activitats molt variades i detecta evidències sobre desigualtats en el dret a participar en la vida cultural de la ciutat.

L’Institut de Cultura de Barcelona ha presentat els resultats de la nova Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona, que té per objectiu aportar coneixement rellevant per a la presa de decisions públiques i conèixer les necessitats, el tipus de participació i el valor que la població de Barcelona atorga a la cultura. Amb aquest projecte Barcelona se situa com una de les poques ciutats al món que compta amb una enquesta sobre participació cultural que incorpora pràctiques diverses (més enllà de l'assistència a esdeveniments) i evidències sobre les desigualtats en el dret a participar en la vida cultural de la ciutat.

Atès aquest aspecte innovador, s’ha elaborat un informe que, a més de presentar l'anàlisi de resultats, descriu tant el marc conceptual en el que s’inscriu el projecte com el procés d’elaboració del qüestionari.

Les tabulacions i els encreuaments de variables es poden descarregar al Registre d'enquestes i estudis d'opinió de l'Ajuntament de Barcelona (19007 - Participació i necessitats culturals).

Aquest projecte l’han dut a terme l’equip de la Secretaria Tècnica de l’Institut de Cultura i l’investigador en polítiques públiques, Nicolás Barbieri. S’ha comptat també amb l’assessorament i el suport tècnic de l’Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.