Barcelona Cultura

Assistència a activitats culturals de barcelonins i barcelonines.


Segons dades de l’Òmnibus Municipal, el 92 % de la ciutadania ha assistit a alguna activitat cultural a Barcelona en els sis mesos anteriors a l’enquesta.

El percentatge de població que afirma haver fet alguna activitat cultural es reparteix de la manera següent:

 • Cinema: 70 %
 • Festa popular: 70 %
 • Museu o exposició: 58 %
 • Biblioteca: 54 %
 • Concert: 52 %
 • Teatre: 43 %
 • Centre cívic: 40 %
 • Conferència: 35 %
 • Festival: 31 %
 • Dansa: 11 %
 • Òpera: 11 %

De mitjana, el conjunt de la població ha participat en 4,7 propostes culturals, tot i que hi ha una gran diferència entre l’assistència dels joves de 16 a 24 anys (6 activitats de mitjana) i la de la gent gran (3,6).

Per districtes, destaca la menor participació dels veïns de Ciutat Vella i Nou Barris (4,3 i 4,2 de mitjana, respectivament).

PERFIL DELS ASSISTENTS

Els joves entre 16 i 24 anys encapçalen l’assistència a festes populars, cinema, biblioteques, concerts i festivals.

Territorialment, destaca el fet que els veïns de Nou Barris i Ciutat Vella es troben entre els que menys han assistit a pràcticament totes les activitats culturals (amb l’excepció de les festes populars, a les que la gent de Nou Barris hi ha anat per damunt de la mitjana). L’assistència dels veïns de la resta de districtes depèn molt de l’activitat. Per exemple, els que viuen a l’Eixample han anat més a un museu, una conferència o al cinema, però en canvi poc a un centre cívic i a festes populars, mentre els de Sant Martí són quasi els que més han anat a un centre cívic i a un festival i per sobre la mitjana a un museu i un espectacle de teatre, però en canvi poc a concerts, biblioteques i cinema.

Trobareu més dades a  l’informe complet de l’enquesta:

Omnibus setembre 2016. Informe cultura