Barcelona Cultura
Mapa d’equipaments

VISUALITZACIÓ SOBRE EL MAPA:

Seleccioneu les diferents tipologies d’equipaments per visualitzar-los sobre el mapa (podeu marcar i desmarcar tantes tipologies com vulgueu).

DESCÀRREGA DE DADES:

Els equipaments amb més d’un ús estan repetits per cadascun dels seus usos, i els equipaments amb més d’una seu estan llistats per separat, segons la seva localització.

Museus i espais d'exposicions
Arxius i biblioteques patrimonials
Espais arts escèniques
Espais de concerts
Sales de cinema
Fàbriques de creació
Biblioteques de Barcelona
Centres cívics
Ateneus
Cases de la festa