Barcelona Cultura
Centres cívics

Xarxa de centres cívics de Barcelona

Des de juliol de 2017, amb la inauguració de Can Clariana Cultural al districte de Sant Andreu, la xarxa de centres cívics de Barcelona compta amb 52 equipaments, distribuïts pels diferents districtes de la ciutat.

En les estadístiques que trobareu en aquest apartat, però, hi consten únicament els centres dels que s'han pogut registrar les dades.

Dades 2017: activitats de formació

Dades 2017: activitats de difusió cultural