Barcelona Cultura
Centres cívics
Featured Video Play Icon
Els centres cívics de la ciutat són una realitat consolidada, un referent per a milers de persones que participen diàriament en la construcció d’una cultura activa, innovadora i arrelada al dia a dia en els diversos territoris que configuren Barcelona. Són 51 equipaments, repartits per tots els barris, que faciliten l’accés de la ciutadania a la cultura de proximitat.

El 2012 es va iniciar la coordinació dels centres cívics des de l’Institut de Cultura de Barcelona i, amb la participació dels responsables dels districtes i dels mateixos centres, es va elaborar un pla que marcava les línies estratègiques i proposava els criteris bàsics de l’activitat d’aquests equipaments. Entre altres línies de treball, es va iniciar el disseny d’un sistema comú d’indicadors per al conjunt dels centres.

Anteriorment ja s’havia intentat obtenir aquesta informació de manera sistemàtica i rigorosa, però no va ser fins al 2014 que es va poder comptar amb dades homogènies i estandarditzades de tots els centres. Ara podem saber quants cursos o tallers es fan, quantes persones hi assisteixen, quines activitats s’hi organitzen, en quines es poden comptabilitzar els participants i en quines no, quins són els usos que en fan les entitats, etc. Per obtenir aquestes dades, ha estat fonamental la implicació dels diferents agents que participen en la direcció i la coordinació dels centres, però també la dels tècnics que treballen amb la informació diàriament.

Aquest és un projecte que avança a poc a poc, en constant revisió, però que ara ens permet conèixer una realitat que fins al moment actual era poc visible. Paral·lelament, s’ha estat treballant per estudiar més a fons el perfil del públic a través de les diferents enquestes que s’han dut a terme i que, entre altres coses, ens han permès saber que aquest és un dels serveis municipals més ben valorats per la ciutadania.