Espais d'arts escèniques

L'oferta i el públic de les arts escèniques a Barcelona

Del 2014 al 2016 els espectadors d'arts escèniques s'han estabilitzat al voltant dels 2,4 milions. El que ha disminuït durant aquests anys ha estat l'oferta global d'entrades disponibles (aforament), de manera que el nombre de butaques buides d'aquests tres anys ha anat baixant (o el que és el mateix, ha augmentat el % d'ocupació global que, el 2016, s'ha situat en un 62%).

Caldrà esperar les dades de 2017 per saber si es manté aquesta tendència.

Evolució 2010 - 2016

Font: Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA. Elaboració: Observatori de dades culturals de Barcelona. ICUB. Ajuntament de Barcelona.