Barcelona Cultura
Espais d'arts escèniques
Featured Video Play Icon
Prop d’una cinquantena d’espais configuren el sistema de les arts escèniques a Barcelona. Es tracta d’uns espais que aglutinen totes les tendències, des de l’oferta més comercial fins a la més trencadora, i que donen lloc a una xarxa molt variada i heterogènia, amb sales de totes les mides i titularitats.

Una bona part de les entitats que gestionen aquests espais són membres de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), una associació que, en l’àmbit de tot Catalunya, aglutina una part molt representativa del sector de les arts escèniques. Les dades que oferim en aquest apartat provenen de les estadístiques que elabora aquesta entitat a partir de les dades que li faciliten les sales. Hi manquen algunes iniciatives més experimentals i formes d’expressió alternatives, l’activitat dels centres cívics, d’alguns ateneus, etc., però en general són unes dades de referència acceptades pel conjunt del sector que intentarem anar completant en properes revisions.

Com ja hem comentat en altres apartats, en aquest web agrupem els equipaments segons l’activitat que s’hi duu a terme, i no exclusivament pel tipus de centre. El cas de les arts escèniques n’és un bon exemple: en aquest apartat hi trobareu dades de sales de teatre però també de museus, grans auditoris, biblioteques o espais de creació que ofereixen una programació regular d’arts escèniques.