Barcelona Cultura
Espais d'arts escèniques

L'oferta i el públic de les arts escèniques a Barcelona

Les dades 2017 de les arts escèniques a Barcelona confirmen que els últims quatre anys el nombre d'espectadors s'ha estabilitzat al voltant dels 2,4 milions.

Des del 2014, s'està constatant que les variacions en el total de l'oferta (capacitat) no semblen afectar en cap sentit el total d'espectadors d'arts escèniques a la ciutat. Ni la davallada en l'aforament del període 2014 a 2016, ni l'augment en l'oferta de 2017 respecte l'any anterior han fet moure la xifra global d'assistents a espectacles d'arts escèniques.

Font: Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA. Elaboració: Observatori de dades culturals de Barcelona. ICUB. Ajuntament de Barcelona.