Barcelona Cultura
Featured Video Play Icon

La creativitat i l’exploració de nous llenguatges en les diverses disciplines de l’art és un dels trets destacats de la cultura barcelonina. Any rere any, Barcelona ha vist néixer espais on la cultura emergent ha trobat un punt de suport fonamental. Són espais de caràcter innovador i multidisciplinari, que ofereixen recursos, eines i serveis perquè creadors i artistes puguin portar a terme les seves creacions.

Amb el programa Fàbriques de Creació l’Institut de Cultura de Barcelona ha donat resposta a una reivindicació històrica d’artistes i col·lectius, que reclamaven espais ben condicionats per a la creació i la investigació artístiques. Actualment, aquesta xarxa està formada per deu centres de titularitat pública i gestió privada, ubicats majoritàriament en espais de caràcter industrial ja en desús.

Després d’uns primers anys dedicats a la creació de la xarxa, l’any 2012 es va iniciar un procés per definir un sistema d’informació bàsic i uns indicadors mínims per descriure l’activitat i la gestió dels diferents centres. Des de l’inici, aquesta tasca s’ha dut a terme conjuntament amb els responsables dels equipaments, que han analitzat, posat en comú, consensuat i validat unes primeres dades que trobareu en aquest apartat i que són un pas endavant en l’anàlisi d’aquests espais.

El treball continua i esperem poder ampliar la informació tant amb la incorporació de nous indicadors a la bateria de dades quantitatives com amb l’anàlisi qualitativa de la feina que es fa en aquests equipaments, una anàlisi que permetrà descriure millor la tasca que desenvolupen a l’entorn de la creació. L’any 2015 es va fer un primer pas en aquesta direcció amb l’Estudi per a l’avaluacio qualitativa de les Fàbriques de Creació.