Barcelona Cultura
FAQS i glossaris

FAQS sobre visitants de museus (juliol de 2019)

Preguntes freqüents sobre com comptem els visitants dels museus a Barcelona (un dels conceptes que generen més dubtes i interpretacions).

Glossari i notes metodològiques (juny de 2017)

Per elaborar aquest glossari, sempre que ha estat possible, s’ha treballat conjuntament amb els professionals de cada sector tant per consensuar les definicions que conté com per determinar quines dades es mostren, com es calculen i com es publiquen.