Barcelona Cultura

10 anys d’EN RESiDÈNCiA


El programa EN RESiDÈNCiA celebra 10 edicions connectant la creació contemporània i els instituts de Barcelona    

En els seus anys de vida, el programa s’ha consolidat com un espai clau a la ciutat per articular el lligam entre l’art contemporani i els adolescents, generant noves formes i contextos de creació. En aquest context, EN RESiDÈNCiA ha rebut el Premi ACCA d’Educació 2017, atorgat per l’Associació Catalana de Crítics d’Art.

En els deu anys de trajectòria s’hauran realitzat 101 residències en 42 institut de la ciutat, dues terceres parts del total de centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat. Al llarg de les deu primeres edicions s’ha consolidat una comunitat EN RESiDÈNCiA integrada per alumnes, professors, creadors, equips de mediació i seguidors del programa, que agrupa a 3.000 persones.

A partir del 25 de setembre de 2018 i fins el 21 de juny de 2019 es desenvoluparà la 10a edició d’EN RESiDÈNCiA, un programa que connecta la creació contemporània i els instituts d’educació secundària de Barcelona, desenvolupat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

A la desena edició hi participen un total de 24 instituts públics d’ESO de Barcelona, seleccionats per mitjà de convocatòria. En les tres darreres edicions s’ha tingut especial cura per incorporar al programa els centres educatius situats en territoris d’actuació prioritària del Pla de Barris. En aquesta desena edició, sis dels vint-i-quatre instituts participants en formen part.

Les residències es treballaran en cooperació amb 13 equips de mediació (comissariat i coordinació), que acompanyen cada procés de creació als instituts participants. A més també hi participaran, 40 artistes i col·lectius dels àmbits de les arts visuals, les arts en viu, la creació dramatúrgica, la recerca musical i sonora, la creació literària, el circ i el moviment, i 48 docents vinculats a les residències (cada residència compta amb dos professors referents).

Amb 410 alumnes directament vinculats i una comunitat en construcció: cada residència incorpora de forma directa a un grup d’entre 15 i 20 joves estudiants d’ESO, d’entre 12 i 16 anys. Els adolescents participen amb veu pròpia en el desenvolupament de tots els processos relacionats amb la residència, des de la idea inicial fins la seva formalització i presentació pública. Al llarg del curs, les residències fomenten la participació d’altres alumnes i d’altres col·lectius, multiplicant l’impacte d’EN RESiDÈNCiA.

Trobareu més informació al web En Residència i al dossier de presentació de la 10a edició.