Barcelona Cultura

Anàlisi del públic escolar de 22 equipaments


Dades, coneixement i xarxa. El combinat perfecte

Conèixer les característiques dels seus públics és una informació imprescindible per als equipaments culturals. En el cas de les visites en grup, les dades de les reserves són una de les fonts d’informació més immediates de què disposa la institució per conèixer aquest públic.

Amb l’objectiu de millorar l’anàlisi de dades, l’any 2016 l’Institut de Cultura de Barcelona va iniciar un projecte per millorar el sistema la reserva de  grups als museus municipals i va consensuar unes categories i uns protocols d’actuació amb tots els centres implicats.

Aquest projecte, sumat a l’impuls de la mesura de govern Cap a una política pública de cultura i educació (Ajuntament de Barcelona, desembre de 2018) han permès fer un estudi pilot per analitzar les reserves dels grups escolars del curs 2017-2018 no només dels museus, sinó també d’altres equipaments culturals de la ciutat (teatres, auditoris i biblioteques). L’element de connexió per fer aquesta anàlisi conjunta ha estat el codi de centre (el codi que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat a tots els centres educatius, que aporta moltes dades rellevants per a l’anàlisi).

Gràcies a aquesta mirada conjunta, s’està ampliant el coneixement que es tenia fins ara de quines són les escoles que visiten els equipaments culturals, i quines les que no ho fan, si visiten més d’un equipament durant el mateix curs... entre moltes altres informacions d’interès. Ser sistemàtic en la recollida de dades permet anar més enllà de l’anàlisi individual d’un equipament i entendre les connexions entre els equipaments culturals, el territori i la comunitat.

El passat 5 de juny, Quim Vicente i Montse Tort (tècnics de l’Institut de Cultura de Barcelona) van explicar aquesta experiència en el marc del primer Fòrum dels Museus de Catalunya i van fer èmfasi en la idea que la clau per aconseguir què l’anàlisi de dades sigui una eina d’avaluació útil és afegir-hi dos ingredients fonamentals: el coneixement compartit i el treball en xarxa.

Dades, coneixement i xarxa. El combinat perfecte