Barcelona Cultura

Assistència de barcelonins i barcelonines a activitats culturals


Segons dades de l’Òmnibus municipal, el 92% de la ciutadania ha assistit a alguna activitat cultural a Barcelona en els sis mesos anteriors a l’enquesta.

El percentatge de població que afirma haver participat en alguna activitat cultural es reparteix de la manera següent:

 • Cinema: 70%
 • Festa popular: 70%
 • Museu o exposició: 58%
 • Biblioteca: 54%
 • Concert: 52%
 • Teatre: 43%
 • Centre cívic: 40%
 • Conferència: 35%
 • Festival: 31%
 • Dansa: 11%
 • Òpera: 11%

De mitjana, el conjunt de la població ha participat en 4,7 propostes culturals, tot i que hi ha una gran diferència entre l’assistència dels joves de 16 a 24 anys (6 activitats de mitjana) i la de la gent gran (3,6).

Per districtes, destaca la menor participació dels veïns de Ciutat Vella i Nou Barris (4,3 i 4,2 activitats de mitjana, respectivament).

PERFIL DELS ASSISTENTS

Els joves entre 16 i 24 anys encapçalen l’assistència a festes populars, cinema, biblioteques, concerts i festivals.

Territorialment, destaca el fet que els veïns de Nou Barris i Ciutat Vella es troben entre els que menys han assistit a pràcticament totes les activitats culturals (amb l’excepció de les festes populars, en les quals els veïns de Nou Barris han participat per sobre de la mitjana). L’assistència dels veïns de la resta de districtes depèn molt de l’activitat. Per exemple, els que viuen a l’Eixample han anat més a un museu, una conferència o al cinema, però, en canvi, poc a un centre cívic i a festes populars, mentre que els de Sant Martí són gairebé els que més han assistit a un centre cívic i a un festival i, per sobre de la mitjana, a un museu i a un espectacle de teatre, però, en canvi, han anat poc a concerts, a les biblioteques i al cinema.

Trobareu més dades a l’informe complet de l’enquesta a:

Òmnibus setembre 2016. Informe cultura