Barcelona Cultura

Avaluació dels programes Caixa d’Eines i EducArts


El maig de 2021 es va presentar l’Informe d’avaluació dels programes Caixa d’Eines i EducArts, que va iniciar-se el curs 2017-2018 de la mà del Pla de Barris de Barcelona amb el suport de l’Institut de de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

Aquests dos programes s'han dut a terme arran de la mesura de govern “Cap a una política pública de cultura i educació” i comparteixen el propòsit d’apropar i potenciar les arts en l’àmbit escolar, entenent-les com a eines socioeducatives i de desenvolupament.

L’informe, elaborat per Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, valora el seu nivell d’implementació, els efectes i assoliment dels objectius proposats inicialment, i mostra els resultats d'una enquesta adreçada a les direccions dels centres educatius.

Així mateix, també posa de manifest les desigualtats en les oportunitats d'accedir als ensenyaments educatius que existeixen a la ciutat de Barcelona.

Aquest informe és un exemple de bones pràctiques pel què fa a l’avaluació de projectes i polítiques públiques: combina metodologies qualitatives i quantitatives, realitza una revisió documental exhaustiva dels programes i de la literatura sobre la relació entre l’educació i les arts i sintetitza les evidències existents a partir d’una vintena d’estudis i experiències similars a les dels programes avaluats.