Barcelona Cultura

Memòria del Grec 2017


El Grec 2017 tanca amb un 75% d’ocupació i 113.541 espectadors als 102 espectacles programats.

El primer festival dirigit per Cesc Casadesús s’ha estructurat en dos eixos:

  • Grec Montjuïc, que s’ha centrat en espectacles nacionals i internacionals vinculats a la temàtica del festival i amb un temps d’explotació més curt (46 espectacles amb una ocupació mitjana del 80%).
  • Grec Ciutat, que ha donat suport a companyies i sales que han estat més dies en cartell (56 espectacles i un 73% d’ocupació).

Al mateix temps, el festival ha programat un conjunt d’activitats paral·leles amb diversos agents de la ciutat que han aplegat més de 8.000 assistents.

Trobareu més dades a: