Barcelona Cultura
Centres cívics

NOTA. Entre 2017 i 2018 hi ha hagut un canvi en el sistema de recompte de les activitats, que explica en gran mesura la baixada en el total d'activitats d'alguns districtes.

La xarxa de centres cívics de Barcelona compta amb 52 equipaments, distribuïts per tots els districtes de la ciutat.