Barcelona Cultura

Covid-19 i museus: visitants en grup


Més enllà d’analitzar com ha impactat la crisi de la Covid-19 en el nombre i procedència dels visitants, o en els ingressos per activitat dels museus, és interessant conèixer quina tipologia de grups han visitat aquests equipaments durant el 2020, com s’han distribuït per mesos, dies de la setmana, horaris o procedències.

Amb aquest objectiu, hem ampliat la informació dels museus amb un apartat específic sobre les dades dels visitants en grup.

A través d’aquestes dades podem saber, per exemple, quants visitants de grups escolars van accedir als museus per mesos:

o bé, quins dies de la setmana hi va haver més grups turístics: