Barcelona Cultura

Cultura en temps de pandèmia (I)


Durant el primer trimestre de 2021, l’Institut de Cultura de Barcelona ha fet una enquesta a través de l'Òmnibus trimestral de Gesop per conèixer la importància de la cultura durant la pandèmia i les principals activitats i iniciatives culturals a les que ha tingut accés tant la població de Barcelona com la de l’Àrea Metropolitana.

Les conclusions més destacades de l'enquesta són:

  • Una de cada tres persones troba que la cultura ha estat molt important en la vida de la gent durant la pandèmia.
  • Els que li atorguen més importància són els joves, les dones, els estudiants.
  • Les iniciatives que han contribuït en major mesura a fer la situació més passadora han estat llegir, mirar pel·lícules o sèries a casa i escoltar música.