Barcelona Cultura

Dades, cultura i gènere


Amb motiu de la jornada del 8 de març, l’Institut de Cultura ha volgut visibilitzar part de les dades sobre les dones i la cultura que es treballen des de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a l’anàlisi del paper de la dona en l’àmbit de la cultura.

En aquest document, Algunes dades de gènere i cultura 2019-2020, s’han reunit algunes de les dades que es troben disperses en enquestes i informes, molts dels quals són accessibles també en aquest mateix web.

El document s’estructura en quatre blocs i recull dades sobre:

  1. La participació i les pràctiques culturals
  2. El paper de la dona com a creadora i programadora cultural
  3. La presència de la dona en els reconeixements institucionals (premis, medalles, nomenclàtor)
  4. La presència de la dona a les organitzacions: plantilles i càrrecs directius.

No es tracta d’un document d’anàlisi, sinó d’un recull de dades de les que caldrà anar fent el seguiment. Us convidem a consultar-les, compartir-les i comentar-les.

#diadeladona  #8M  @bcndadescultura