Barcelona Cultura

Enquesta de públic: Barcelona Districte Cultural


La Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris va fer una enquesta per analitzar la satisfacció del públic al programa d’activitats Barcelona Districte Cultural (BDC). Entre altres qüestions, es va analitzar el lloc de residència, el perfil dels espectadors i, en definitiva, la relació de les persones assistents amb la xarxa de centres cívics. L'enquesta es va fer entre novembre de 2019 i març de 2020, a una mostra de més de 1.300 persones i els resultats van posar de relleu un seguit de qüestions:

  • Lloc de residència. Es van analitzar tres categories: els espectadors procedents de codis postals propers, els que provenien de la resta de districte i la resta de localitzacions. Els resultats mostren que molts centres atrauen públic de proximitat, però que també n’hi ha que són percebuts com a equipaments de ciutat amb una dispersió acusada pel que fa a la procedència del públic.
  • La satisfacció en l’experiència és un altre dels indicadors que es van analitzar. Els resultats són clars i hi ha unanimitat respecte de la valoració global: més d’un 90% afirmen que tornarien a assistir al BDC. La qualitat de l’espectacle és el més valorat: un 90% del públic posa una nota entre 8 i 10.
  • Quant al perfil, i pel que fa a les franges d’edat dels assistents, s’observa un repartiment força uniforme entre els 25 i els 64 anys; aquest gran grup representa, en total, el 75% del públic del circuit.
  • Les dones representen dos terços del total d’espectadors i constitueixen també una majoria folgada en l’audiovisual familiar.
  • Quant a la relació dels espectadors amb els centres cívics, la meitat manifesten ser-ne usuaris prèviament, un indicador que creix quan es tracta de propostes en família.

Trobareu més informació en aquest informe.