Barcelona Cultura

Els indicadors dels centres cívics: un cas d’èxit


La xarxa de centres cívics de Barcelona consolida un sistema comú d’indicadors per avançar en el coneixement de l’activitat que es desenvolupa en aquests centres.

L’any 2012 es va iniciar la coordinació dels centres cívics des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i, entre les línies de treball que es van encetar, es va posar en marxa el disseny d’un sistema comú d’indicadors per al conjunt dels centres.

Durant més de dos anys, un grup de treball format per tècnics de districtes, directors d’alguns centres i tècnics de cultura de l’ICUB va definir, posar en comú i validar amb els agents implicats aquest sistema d’indicadors.

El treball d’aquests anys ha fet possible que actualment es disposi d’una sèrie històrica de dades (2014-2016) que permeten aprofundir en l’anàlisi i la interpretació de l’activitat dels centres cívics.

Avui podem saber quants cursos o tallers es fan cada any, quantes persones hi assisteixen, quines activitats s’hi organitzen, en quines es poden comptabilitzar els participants i en quines no, quin ús dels espais fan les entitats, etc.

Gràcies a la participació i l’interès de totes les parts involucrades en el projecte, en aquests moments disposem d’una àmplia bateria de dades sobre els centres cívics, una realitat que fins ara ha estat ben poc visible des de la perspectiva dels indicadors culturals.

Us convidem a consultar l’Informe de l’activitat 2016 dels centres cívics, o bé a descarregar-vos les dades dels tres anys a l’apartat corresponent d’aquest mateix web.