Barcelona Cultura

El VAB de la cultura a Barcelona. Nova estadística pública


L’any 2018, gràcies a l’estudi sobre una nova metodologia per a la determinació del Valor Afegit Brut (VAB) de Barcelona, el Departament d’anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades va poder iniciar un projecte, conjuntament amb el Gabinet Tècnic de l’ICUB, per tal d’obtenir també el VAB de la cultura a Barcelona, un càlcul que s’ha incorporat com una nova estadística pública anual.

D’aquesta manera es pot conèixer de forma sistemàtica el Valor Afegit (VAB) del sector de la cultura, la seva desagregació en branques d’activitat, la seva evolució i el seu pes en relació al conjunt del PIB de la ciutat.

Una de les aportacions d’aquest nou estudi és la proposta sobre la delimitació del què es considera sector de la cultura, que presenta algunes particularitats que cal tenir en compte per fer-ne l’anàlisi. Amb la delimitació que es presenta ara, s’assoleix una aproximació similar a les que es poden trobar a Espanya, Catalunya o la UE i, a més, la suma de les activitats de cada domini genera un nombre suficient d’ocupats i de VAB per obtenir resultats fiables, i de manera periòdica.

Pel què fa als resultats, és important destacar que les dades recullen el període previ i durant la pandèmia de la covid. Per tant, reflecteixen l’impacte de la pandèmia en el VAB del sector cultural, en concret a Barcelona.

ALGUNES DADES DESTACADES

  • El sector cultura a Barcelona a l’any 2021 va generar un VAB de 2.569 milions d’euros. Aquest valor és molt similar al de l’any 2020 (2.526 milions d’euros), i equival a un 89,7% del VAB de l’any 2018.
  • L’any 2021 el VAB cultural suposa un 3,33% del total de VAB de l’economia de Barcelona, augmentant el seu pes respecte l’any 2020 (3,28%) però reduint-se gairebé mig punt percentual respecte el pes d’abans de la pandèmia (3,84%).

Podeu consultar l’informe complet en aquest enllaç.