Barcelona Cultura

Perfil del públic dels museus municipals. Enquesta 2013


L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat que es faci una enquesta al públic dels museus municipals amb la finalitat de conèixer el perfil dels usuaris que visiten aquests equipaments. En aquest document us presentem els principals resultats de l’enquesta del 2013.

Segons les dades, el 83 % dels visitants dels museus de Barcelona són estrangers, principalment europeus. Els països d’origen més freqüents són França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit.

Enquesta als visitants dels museus municipals de Barcelona 2013