Barcelona Cultura

Perfil del públic dels museus de Barcelona. Enquesta 2015


L’Institut de Cultura de Barcelona impulsa des de fa cinc anys una enquesta al públic dels museus de la ciutat amb la finalitat de conèixer el perfil dels visitants d’aquests equipaments.

Amb la incorporació de tres nous centres (i la suspensió temporal de les enquestes al Museu Picasso), el 2015 van participar en l’enquesta 13 museus de la ciutat.

Els resultats generals de l’enquesta apunten que:

PROCEDÈNCIA:

 • La gran majoria dels visitants dels museus de Barcelona resideixen a l’estranger, sobretot a països europeus, mentre que el 17 % són veïns de la ciutat de Barcelona.
  • La Fundació Joan Miró, el castell de Montjuïc i el MUHBA de la plaça del Rei són els equipaments que atrauen una proporció més gran de visitants estrangers.
  • El Museu Blau i el Museu del Disseny són els que presenten una major proporció de barcelonins.
  • El CCCB i el Born CCM són els museus amb més presència de visitants procedents de la resta de Catalunya.

 FIDELITAT:

 • Més del 80 % dels visitants hi va per primera vegada (excepte al CCCB, on la meitat ja hi havia estat anteriorment).
 • Entre els visitants residents a Barcelona i la resta de Catalunya, els que repeteixen visita són el 41 %.

MITJANS D’INFORMACIÓ:

 • Atès que els estrangers representen una àmplia majoria entre els visitants, les fonts d’informació turística són el principal mitjà prescriptor dels museus de la ciutat.
 • En canvi, els mitjans de comunicació i la publicitat, les recomanacions personals i el fet d’haver visitat el museu amb anterioritat són les fonts d’informació que més citen els visitants barcelonins i de la resta de Catalunya.

Consulteu l’informe complet de resultats 2015.