Barcelona Cultura

Subvencions/Transferències ICUB

En aquest apartat hi trobareu les aportacions a tercers (entitats i persones físiques) que ha fet l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura de Barcelona des de l'any 2014.

Les dades estan classificades segons les diferents tipologies d’aportacions (aportacions a consorcis i fundacions, subvencions per convocatòria, subvencions per conveni i premis) i es presenten de manera centralitzada i en format csv. 

Per poder interpretar millor la informació us recomanem que consulteu aquest document.