Barcelona Cultura
Espais d'arts escèniques

El públic de les arts escèniques a Barcelona

Des de 2014, el nombre d'espectadors d'arts escèniques a Barcelona s'havia estabilitzat al voltant dels 2,4 milions anuals, arribant a 2,5 milions el 2019. L'efecte covid-19 va fer caure aquesta xifra un 55% situant-la al voltant d'1,1 milions d'espectadors l'any 2020. Lentament, però, els teatres han anat recuperant públic, i el 2023 s'ha arribat als 2,8 milions d'espectadors, superant les xifres pre-pandèmia.