Barcelona Cultura
Espais de concerts

Barcelona compta amb un conjunt d’espais repartits per tota la ciutat  en els quals es programa música en viu de manera més o menys regular.

Des de l’Institut de Cultura de Barcelona s'està treballant conjuntament amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) per poder disposar d’unes dades quantitatives, estables i consensuades, que ajudin a descriure la realitat d'aquest sector. A causa de la dificultat de recollir informació de les sales, les dades més actuals que trobareu en aquest apartat són les de l'any 2018.

Pel que fa als grans auditoris de la ciutat (L'Auditori, Gran Teatre del Liceu i Palau de la Música) en aquest apartat hi trobareu informació fins l'any 2022.