Barcelona Cultura

Fàbriques de Creació és la xarxa d'equipaments municipals que sorgeix de la transformació d'antics edificis industrials de la ciutat en centres de creació i expressió artística. Actualment està formada per onze equipaments dedicats a diferents disciplines. La missió principal d'aquests centres és acompanyar i donar suport a artistes i col·lectius durant el procés de creació i investigació.