Barcelona Cultura

FAQS sobre l’apartat Subvencions/Transferències ICUB


A l’apartat de subvencions i transferències d’aquest web hi trobareu els diferents tipus de transferències que ha fet l’Ajuntament de Barcelona (a través de l’Institut de Cultura de Barcelona) des de l’any 2014 a entitats o particulars per les vies següents:

  1. Subvencions per convocatòria
  2. Subvencions per conveni
  3. Aportacions a consorcis i fundacions

Tot i que és una informació que també es troba de manera dispersa als diversos webs oficials de l’ICUB o de l’Ajuntament, en aquest web és l’únic lloc on es centralitzen totes les dades en un format únic i descarregable que permet, per exemple, analitzar els imports per convocatòries, per receptors de les aportacions o per anys.

En aquest document podeu consultar les preguntes freqüents sobre les dades que us oferim.