Barcelona Cultura

La pandèmia i els públics digitals


INDICADORS DIGITALS 2020

El 2020 ha estat l’any de la covid-19, una pandèmia que ha tingut conseqüències devastadores per a la cultura. Però també ha estat l’any del desenvolupament generalitzat de noves estratègies per arribar al públic, en un període en què la presencialitat ha estat prohibida o molt restringida.

En aquest context, i de maneres molt diverses, centres cívics, museus, centres d’exposicions, fàbriques de creació, biblioteques, teatres o festivals han explorat noves vies per connectar amb el públic i han obert canals i plataformes digitals per donar resposta a aquest nou repte. En alguns casos s’han centrat en el treball escolar; en d’altres s’ha generat activitat des d’un vessant més social i d'acompanyament; algunes han apostat per mostrar què succeïa entre bastidors... Totes han estat propostes sorgides de l'esforç col·lectiu i de la necessitat de reinventar-se, que han tingut una acollida excel·lent.

Davant d’aquesta nova realitat, des del Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura hem estat treballant conjuntament amb diversos dels agents culturals implicats per aconseguir una informació quantitativa estructurada, homogènia i comparable sobre els públics digitals, unes dades que complementin la informació que ja recollim de manera sistemàtica sobre el públic presencial.

El món digital, però, és molt divers, canviant i volàtil, i consensuar uns estàndards en tan poc temps no ha estat possible. Hi seguirem treballant. Tot i així, no volíem deixar de recollir i mostrar d’alguna manera l’esforç i el resultat d’una activitat digital que s’ha incrementat exponencialment el 2020 i que ha arribat per quedar-se.

Per tot això, us presentem les dades i indicadors de l'activitat digital 2020, un recull d’algunes de les accions que s’han dut a terme. Sabem que és un recull parcial i incomplet (i en construcció permanent!) però apostem per compartir-lo amb l’objectiu de visibilitzar i deixar testimoni de la diversitat de l’oferta –difícil de quantificar– i de l’esforç dels agents per seguir fent cultura en temps de pandèmia, explorant les possibilitats que ofereix l’àmbit digital.