Barcelona Cultura

Ja tenim el VAB de la cultura de Barcelona!


En l’actualitat no hi ha cap dubte sobre l’interès de conèixer la dimensió econòmica de la cultura, més enllà del que és la seva dimensió central com a factor de desenvolupament de les persones i de progrés i cohesió de la societat, tal com s’explica en els objectius de l’Agenda 21 de la Cultura. Quantificar l’aportació del sector cultural al creixement econòmic i a l’ocupació o saber quina és la composició del finançament de l’oferta cultural, entre altres aspectes, són elements importants en la definició i l’avaluació de la política cultural.

Tot i que prèviament se n’havien fet alguns estudis, fins ara no es disposava de dades estadístiques de referència per a la ciutat de Barcelona comparables a les que ja es tenen per a Catalunya. Gràcies al treball elaborat pel Departament d’Anàlisi del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha pogut obtenir per primera vegada el càlcul del VAB (valor afegit brut) del sector cultural, una nova estadística que s’incorpora a les dades bàsiques de la ciutat.

Us convidem a llegir l’informe complet, El valor afegit brut de les empreses culturals a Barcelona. 2010-2015.