Barcelona Cultura

Mesurar la participació cultural? Com i per a què


Quin sentit té avui fer una enquesta de participació cultural? Serveix per millorar la política cultural i promoure els drets culturals de la ciutadania? Podem copsar la diversitat de maneres que les persones tenen de participar en la vida cultural de la ciutat i la comunitat? Amb quins problemes ens trobem a l'hora de fer-ho?


L’Observatori de Dades Culturals de l’ICUB i el CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona) han organitzat conjuntament una jornada per reflexionar sobre aquestes i altres qüestions. Davant les evidents transformacions en els hàbits culturals, amb el creixement de les desigualtats en la participació i les necessitats de la ciutadania, és fonamental comptar amb un coneixement rigorós i rellevant que permeti entendre què és realment la participació cultural i, sobretot, la diversitat de pràctiques culturals individuals i col·lectives que no sempre considerem com a tals.

En el marc d'aquesta sessió, l'Observatori de l'ICUB ha descrit el treball desenvolupat a l'entorn de l'Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona que ja va presentar el passat mes de febrer (document presentat a la sessió).

Per la seva banda, el CERC ha presentat un nou model d'enquesta de participació cultural, dissenyada perquè els municipis la puguin implementar als seus territoris. El model incideix de manera destacada en aquells aspectes de la participació cultural relacionats amb els àmbits d'intervenció habituals de la polítiques culturals locals, i ofereix un cert grau de flexibilitat perquè cada municipi l'adapti a la seva realitat (document presentat a la sessió).

Durada de la sessió: 1 h 30 m

Hi intervenen: